Obchodné podmienky

PLATBA

-V hotovosti kuriérovi (dobierkou) - platba sa uskutočňuje pri prevzatí tovaru od kuriéra
Poplatok za platbu v hotovosti / kuriér / je 1,00 EUR.
U kuriéra „ DPD“  je možnosť platiť aj bezhotovostne s platobnou kartou , platba nie je spoplatnená,
ale ju treba vyznačiť v objednávkovom formulári.
Kuriér Vám vystaví doklad o zaplatení.
-Online Banking alebo na základe zálohovej faktúry na účet spoločnosti , číslo účtu je na faktúre 
-Pred - financovanie : pri objednávke zariadenia máte možnosť uhradiť prvú polovicu a druhú polovicu bez navýšenia 
 pri dodaní zariadenia


DODACIE PODMIENKY

Dodacia lehota je vyznačená na faktúre podľa dohody oboch strán .
V prípade, že nebude možné objednávku vybaviť alebo niektorý tovar nebude skladom, budeme Vás o tejto skutočnosti 
informovať telefonicky alebo mailom. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto
prípadoch: tovar sa už nevyrába alebo už nedodáva, alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena tovaru, alebo je
dlhodobo objednaný výrobok nedostupný. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude kontaktovať 
kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil časť alebo celú čiastku kúpnej 
ceny, bude mu táto čiastka bezodkladne (najneskôr však do 7 kalendárnych dní) vrátená späť prevodom na jeho účet,
pokiaľ sa nedohodne inak. Kupujúci bude o tomto kroku informovaný telefonicky alebo e-mailom a peniaze budú 
kupujúcemu vrátené príkazom na bankový účet kupujúceho. Kuriérska spoločnosť dovezie tovar k prvým
 uzamykateľným dverám !

Preprava / dodanie kuriérom - objednaný tovar Vám zašleme výhradne prostredníctvom kuriérskej spoločnosti DPD 
len na území Slovenskej republiky. Tovar neposielame prostredníctvom Slovenskej pošty! Kuriérska spoločnosť „ DPD“
Vás o doručení informuje deň vopred a v deň doručenia Vás bude kuriér kontaktovať telefonicky. Čas dovozu nie je
 možné stanoviť v objednávke, je možné dohodnúť sa s prepravcom.

Dodanie zásielky sa realizuje v čase od 8:00 - 17:00 v dňoch pondelok - piatok (mimo dní pracovného pokoja), kuriérska 
spoločnosť Vám dovezie tovar do 24 hodín od prevzatia tovaru ku konečnému spotrebiteľovi. Za túto službu bude
pripočítané k celkovej cene zásielky poštovné , poštovné je uvedené na faktúre. 

Postup pri preberaní zásielky:
Skontrolujte, či nie je obal výrobku poškodený. Pokiaľ obal bude javiť známky poškodenia (napr. bude roztrhnutý,
rozlepený a pod.), tovar nepreberajte alebo prevezmite s výhradou. V prípade, že Vám príde tovar poškodený alebo
neúplný ste povinný to bezodkladne oznámiť nášmu reklamačnému stredisku telefonicky (+421 31 770 82 65,
 0902 467 715 ) alebo e-mailom : medifit @medifit.sk. V prípade, že obal bude v poriadku, tovar zaplaťte a prevezmite.
Upozorňujeme, že podľa podmienok dopravcu nemôžete tovar pred zaplatením a prevzatím rozbaliť a prekontrolovať.
Pokiaľ po rozbalení zistíte poškodenie výrobku, bezodkladne kontaktujte reklamácie a zavolajte naspäť kuriéra.
Pri neskoršom oznámení nemusí byť Vaša reklamácia kladne vybavená. Pri rozbalení dbajte na to, aby ste obal a
vnútorné výplne rozbaľovaním nepoškodili, obal vo vlastnom záujme nevyhadzujte a nejakú dobu uschovajte.

Osobný odber – pri objednávke máte možnosť zvoliť si aj možnosť vyzdvihnutia v našej kancelárie. 


MONTÁŽ A NASTAVENIE U ZÁKAZNÍKA

Pri produkte Flabélos si môžete montáž a nastavenie produktu objednať (montáž je potrebné si objednať - v objednávke 
alebo e-mailom na medifit@medifit.sk). Montáž a nastavenie realizuje špecializovaný technik.
V prípade, že ste si neobjednali montáž a chcete si ju dodatočne objednať (tovar máte už doma), pošlite mailom objednávku 
na montáž, vystaví sa Vám faktúra a po uhradení Vás bude kontaktovať servisný technik, ktorý si s Vami dohodne montáž.
Montáž u kupujúceho je vždy zaistená jedným servisným technikom a je teda nutné, aby kupujúci zaistil umiestnenie tovaru
na miesto, kde bude vykonaná samotná montáž.

 DODANIE DAŇOVÉHO A ZÁRUČNÉHO LISTU

Daňový doklad je zasielaný priamo so zásielkou. Daňový doklad neslúži ako záručný list, ale je potrebný k vybaveniu vašej reklamácie.

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY – VRÁTENIE TOVARU

V súlade so zákonom č. 634/1992 Zb. má zákazník právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. Ak sa rozhodne
pre odstúpenie v tejto lehote a dodrží nižšie uvedené podmienky bude mu vrátená kúpna cena:
-kontaktujte nás na tel. čísle 031 770 82 65 a dohodnite si spôsob vrátenia tovaru
-tovar, ktorý budete vracať v rámci tejto záruky späť, musí byť v pôvodnom obale, nesmie niesť známky použitia, musí byť
 nepoškodený, kompletný (vrátane príslušenstva, záručného listu, návodu atd.) a s kópiou dokladu o kúpe
-náklady na prepravu tovaru k dodávateľovi nesie v plnej výške zákazník. Zásielky na dobierku nepreberáme. 
-peniaze za tovar Vám budú vrátené prevodom na Váš účet a to najneskôr do 10 pracovných dní po fyzickom obdržaní tovaru
-v prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok, nebudeme môcť akceptovať odstúpenie od spotrebiteľskej zmluvy
 a tovar bude vrátený na náklady odosielajúceho späť
-v prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar so zníženou hodnotou, ktorý je používaný, poškodený 
alebo neúplný, uhradí kupujúci predávajúcemu náklady, ktoré vznikli v súvislosti s opravou tovaru a jeho uvedením do pôvodného stavu.

 REKLAMÁCIA A ZÁRUKA

Nikto nie je neomylný a tak sa môže stať, že sa niekedy niečo pokazí. Pokiaľ Vás stretla taká nepríjemnosť pri našich výrobkoch, 
oznámte nám túto skutočnosť a vzniknutú situáciu budeme riešiť v čo najkratšom termíne. Našim zákazníkom sa snažíme vyjsť 
maximálne v ústrety aj v prípade nepríjemných záležitostí.
Záručná lehota začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim. Prípadné reklamácie vybavíme k Vašej spokojnosti individuálnou 
dohodou s Vami a v súlade s platným právnym predpisom. Kupujúci je povinný tovar po jeho prevzatí prezrieť tak, aby zistil prípadné 
vady. Prípadné vady je kupujúci povinný nahlásiť našej firme. Za vady vzniknuté prepravcom ručí sám prepravca.
V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku, reklamácia sa vybaví najneskôr 
do 40prac. dní odo dňa uplatnenia reklamácie a dodania tovaru.
Na všetok tovar sa vzťahuje spotrebiteľská záruka 24 mesiacov, pokiaľ nie je uvedené inak. Záruka sa vzťahuje iba na výrobné vady,
nezrovnalosti s parametrami (farba, typ, veľkosť), škrabance, kvalita povrchu.
Pri využívaní strojov na podnikateľské účely sa poskytuje 6 mesačná záručná doba na výrobok Flabélos WBV 3000 a OTO CHILI. 
Po vzájomnej dohode sa táto záručná doba môže predĺžiť s “MEDIFIT INFINITY“ zmluvou na 24 mesiacov.
Záruka sa nevzťahuje na:
-vady vzniknuté bežným používaním, nesprávnym použitím výrobku, nesprávnou montážou, mechanickým poškodením
-nesprávnym skladovaním, opotrebovaním dielov pri bežnom používaní, neodvratnou udalosťou, živelnou pohromou
-nesprávnou údržbou alebo nedostatočnou údržbou, neodbornými zásahmi, nesprávnym zaobchádzaním a nevhodným umiestnenímPo označený sekcii obchodných podmienok v objednávkovom formulári 
vyhlasujem súhlas s hore uvedenými podmienkami : ................................